POLS 502

Alan Arastirmasi Yöntemleri
Political Economy and Methodology
3

Alan araştırmasının mantığı. Örneklem oluşturma teknikleri. Soru formu oluşturma. Posta ve telefon anket ve görüşmelerinin avantaj ve dezavantajları. Mülakat teknikleri. Kamuoyu araştırma havuzları ve piyasa araştırması. 

Section 1