POLS 507

Türk Anayasa ve İdare Hukuku
Turkish Politics
3

Yönetimin işleyişi çerçevesinde yasama, yürütme ve yargının yapısı, gücü ve işleyişinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

Section 1