POLS 511

Kamu Politikaları Analizi
Comparative Politics
3

Analitik bir çerçevede kamu politikası modellerinin incelenmesi. Politika oluşturma süreci, politika girdi ve çıktıları ve kamu politikalarının sonuçları.