POLS 522

Uluslararası Siyasette Gelişmekte Olan Ülkeler
International Politics
3

Yeni Sanayileşen Ülkelerin (YSÜ) giderek diğerlerinden ayrıştığı bir konjonktürde gelişmekte olan ülkelerin uluslararası siyasetteki yeri. Soğuk Savaşın sona ermesinin Güneyin geleceği ve Kuzey-Güney ilişkilerine etkisi.

Section 1