POLS 529

Uluslararasi Hukuk ve Örgütler
International Politics
3

Birleşmiş Milletler üzerinde durularak, uluslararası hukukun ve örgütlerin yapısının ve gelişiminin incelenmesi.

Section 1