POLS 547

Ortadoğu'da Ekonomik ve Toplumsal Değişim
Comparative Politics
3

Ortadoğuda değişen toplumsal yapı ve kimlik ve meşruiyet problemleri üzerine bir çalışma. Kültürel, etnik, dini ve sınıfsal bölünmeler. Emperyalizmin mirası.