POLS 631

Uluslararasi Göç ve Mülteciler
International Politics
3

Göç ve mültecilerle ilgili problemlerin çözümünde ve yönetiminde hükümetlerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplum kuruluşlarınn rolü üzerinde durularak uluslararası göçün ve mülteci hareketlerinin sebebi ve sonuçlarının incelenmesi.

Section 1