POLS 638

Türkiye'de Parti Sistemleri ve Seçmen Davranışı
Turkish Politics
3

Parti örgütlenmesinin değerlendirilmesi ve seçmen davranışının değişimi üzerinde durularak geç 1940'lardan günümüze Türkiye'de parti sistemlerinin analizi.

Section 1