POLS 651

Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Siyaset
International Politics
3

Burjuva demokrasi ve piyasa ekonomisine geçişteki problemleri ve ortaya çıkan uluslararası sistemdeki yerleri üzerinde durularak eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin geleceğinin incelenmesi.

Section 1