POLS 653

Devlet Kuramları
Turkish Politics
3

Devletin doğası ve işlevi. Liberal, Marksist ve Faşist devlet ve toplum teorileri. Gelişmekte olan, sanayi ve sanayi sonrası toplumlarda devlet.

Section 1