POLS 658

Demokrasi Kuramı
Political Theory
3

Klasik demokrasi teorisi ve onun eleştirileri. Demokrasi teorisinin değerlendirilmesi. Demokrasi pratiği ile teorisi arasındaki etkileşim. Demokratik sistemin temelleri ve işleyişi.

Section 1