Arslanalp, M. 2020. "Latin Amerika'da Kentleşme ve Yoksulların Kentsel Siyaset", Dünyanın Ters Köşesi: Latin Amerika: Tarih, Toplum, Kültür (der. Esra Akgemci & Kazım Ateş). İletişim Yayınları