Hrant Dink Anısına Konferans - Eleni Varikas - 08.01.2020, 15:00, Albert Long Hall

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih bölümleri sunar:

2018 Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı

"Dünyanın Dışlanmışları: Parya Suretleri" 

Eleni Varikas 

08 Ocak 2018, 15:00 

Albert Long Hall (BTS), Güney Kampüs

 

Özet: 18. Yüzyıldan beri "parya" metaforu sosyal grupların kaderini belirleyegelen (ve aslında herkes için geçerli ortak hukuk ilkesine ters olan) kastlaşma ve ayrıcalığın mantığını düşünmek ve eleştirmek için bir vesile oldu. Bu ifadenin ortaya çıkışı ve tarihi, adı geçen demokratik ilke ile belli yaftalama ve dışlama pratikleri arasında süregiden gerginlik üzerinden belirlendi. Son iki yüzyılda bu tür dışlayıcı pratikler yalnızca otoriter rejimlerde değil, demokratik siyasi sistemlerin de merkezinde büyüyerek serpildi. Parya onu doğuran çoğul deneyimler ve kopuşlar tarafından şekillendi: 1848'de kadınların oy ve eşit çalışma hakkından mahrumiyeti, köleliğin kaldırılmasından sonra ABD'nin yeniden inşa sürecindeki barbarlıklar, linç ve ayrımcılık pratikleri, Balkan kölelerin özgürleşme sürecindeki engeller, Dreyfus davası, Paris Komünü'nün vahşice bastırılışı, 3. Cumhuriyet esnasında Fransız Roma topluluklarına dayatılan ırkçı kanunlar, veya Avrupa sömürgeciliğinin yarattığı facialar gibi. Fakat, bunun yanısıra paryaların tarihi, özgürleşmeyi baştan beri olması gerektiği yere çekmeye cesaret eden isyancı paryalara dair bir "gizli geleneği" de (Arendt) ortaya çıkardı: İnsan suretine sahip her bireyin evrensel insanlık kategorisine kabulü.