Lisansüstü Dersleri

POLS 502 Alan Arastirmasi Yöntemleri Kredi 3

Alan araştırmasının mantığı. Örneklem oluşturma teknikleri. Soru formu oluşturma. Posta ve telefon anket ve görüşmelerinin avantaj ve dezavantajları. Mülakat teknikleri. Kamuoyu araştırma havuzları ve piyasa araştırması. 

POLS 512 Küresel Ekonomi Politik Kredi 3

Ticaret, para, kaynak kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre ile ilgili devletlerarası ilişkileri kontrol etmek veya düzenlemek için tasarlanmış uluslararası düzenlemelerin ortaya çıkışı, sürdürülmesi ve dönüşümü.

POLS 523 Kalkınma Ekonomi Politiği Kredi 3

Yerel yapı ve kurumlar bağlamında sanayileşme stratejilerinin and iktisadi kalkınma politikasının karşılaştırmalı analizi.