Lisansüstü Dersleri

POLS 553 Siyasal ve Toplumsal Kuramların Temelleri Kredi 3

Ampirisizm, fenomenoloji, yapısalcılık ve eleştirel teori gibi teori inşasına yönelik temel yaklaşımların analizi.

 

POLS 557 Siyasal Liberalizm Kredi 3

Liberalizmin, demokrasinin kökenleri ve gelişimi. Seçme ülkelerdeki liberal düşünce ve pratik.

POLS 652 Siyaset ve İdeoloji Kredi 3

Devletin doğası ve işlevi. Liberal, Marksist ve Faşist devlet ve toplum teorileri. Gelişmekte olan, sanayi ve sanayi sonrası toplumlarda devlet.

POLS 658 Demokrasi Kuramı Kredi 3

Klasik demokrasi teorisi ve onun eleştirileri. Demokrasi teorisinin değerlendirilmesi. Demokrasi pratiği ile teorisi arasındaki etkileşim. Demokratik sistemin temelleri ve işleyişi.

POLS 680 Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçme Konular Kredi 3

Siyaset teorisindeki ve sosyal teorideki seçme konuların detaylı analizi. Dersin içeriği dersin hocası ve öğrencileri tarafından birlikte belirlenir.