İdari Görev Dağılımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

(Şubat 2022 itibariyle)

 

Bölüm Başkanı

Yeşim Arat

araty@boun.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları

Mine EDER

eder@boun.edu.tr

Zeynep KADİRBEYOĞLU

zeynep.kadirbeyoglu@boun.edu.tr

Erasmus ve Diğer Değişim Anlaşmaları Koordinatörü

Zühre AKSOY

zuhre.aksoy@boun.edu.tr

Kurum Dışı Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

Mert ARSLANALP

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

Kurum İçi Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

Mert ARSLANALP

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

Bölüm Web Sitesi Tasarım ve Güncelleme

Zeynep KADİRBEYOĞLU

zeynep.kadirbeyoglu@boun.edu.tr

Master ve Doktora Başvuru Kordinatörü

İlan edilecektir.

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla GELEN Öğrencilerin Kabulu

Başak Taraktaş

basak.taraktas@boun.edu.tr

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla Yurtdışına GİDEN Öğrenci Danışmanı

Dilek ÇINAR

dilek.cinar@boun.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Öğrenci Danışmanı

Alper Yağcı

alper.yagci@boun.edu.tr

Çift Anadal Programı ve YANDAL Kabul Koordinatörü ve Danışman

Gaye İlhan Demiryol

gaye.ilhan@boun.edu.tr

İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Yeşim Arat

araty@boun.edu.tr

MIR (Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı) Akademik Koordinatörü ve Danışmanı

Mert Arslanalp

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

 

Kayıt Danışmanlıkları:

Dönem

Kayıt Danışmanı

Kayıt Danışmanı Asistanı

Asistan e-posta

1.-2. dönemler

Murat Akan

Rabia Kutlu

3.-4. DÖNEMLER

Murat Akan

Enes Yapar

enes.yapar@boun.edu.tr

5.-6. DÖNEMLER (A-Z)        

Volkan Çıdam

Aybala Bulut

aybalabulut0@gmail.com

7.-8. DÖNEMLER (A-Z)

Gün Kut

Gül Çatır

gulcatir@yahoo.com

Çift Anadal / Yandal

Zühre Aksoy

Osman Zinnur Aksu

o.zinnuraksu@gmail.com

Master

Selcan Kaynak

 

selcan.kaynak@boun.edu.tr

Ph.D.

Mine Eder

 

eder@boun.edu.tr

Değişim- Gelen Öğrenci

Başak Taraktaş

 

basak.taraktas@boun.edu.tr

Değişim- Giden Öğrenci

Dilek Çınar

 

dilek.cinar@boun.edu.tr

 
 
 

Araştırma ve öğretim asistanları:

Öğretim Üyesi Akademik Asistan Asistan E-Posta
Murat Akan Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
Zühre Aksoy Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Yeşim Arat    
Mert Arslanalp Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Aslı Çalkıvık    
Dilek Çınar Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Volkan Çıdam Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Mehmet Ali Çiçekdağ    
Gaye İlhan Demiryol Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Mine Eder    
Zeynep Kadirbeyoğlu Rabia Kutlu rabiakutlu@hotmail.com
Selcan Kaynak Osman Zinnur Aksu o.zinnur.aksu@gmail.com

Gün Kut

Umut Mişe

mise.umut@gmail.com

Başak Taraştaş Rabia Kutlu rabiakutlu@hotmail.com
Fleur Van Leuuven Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Alper Yağcı Osman Zinnur Aksu o.zinnur.aksu@gmail.com
Hakan Yılmaz Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
   

 

Bölüm web sitesiyle ilgili konular için lütfen mise.umut@gmail.com adresiyle iletişime geçiniz.