Returning Students

EXCHANGE’DEN GERİ DÖNEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLER VE GENEL PRENSİPLER

 

1. Öğrenci exchange’den döndüğündeki İLK KAYIT DÖNEMİNDE ekteki exchange formu’nu geçici olarak doldurarak bölümün exchange danışmanına gider. Transcriptini henüz almamış olduğu için kayıt döneminde işlemlerini tamamlayamayacak olan öğrenciler EN GEÇ withdrawal dönemine kadar exchange derslerini saydırmak zorundadırlar.

2. Öğrenci danışmanına exchange olarak gittiği dönemin transcript’ini ve aldığı tüm derslerin syllabuslarını gösterir,  bölümüzdeki benzeri derslerin onayı için hangi öğretim üyesinden imza alması gerektiğini sorar.

3. Bölümüm benzeri dersler, bölüm öğretim üyeleri tarafından, derslerin syllabusları incelenerek, uygun görülürse yukarıdaki formda paraflanır.

4. Exchange danışmanına formun son hali imzalatılır.

5. Ögrenci ayrıca derslerinin ilişikteki gibi sayılması için bir öğrenci dilekçesi doldurulur ve exchange danışmanına imzalatır.

6. Bundan sonra öğrenci (a)  BU transcripti, (b) exchange transcripti, (c) onaylatacağı derslerin hepsinin syllabusları; (d) imzalatılmış exchange formu ve (e) imzalatılmış öğrenci dilekçesi ile birlikte dosyasını bölüm sekreterliğine bırakır.

7. Dilekçeler Fakülte Yönetim Kurulundan geçerek, Kayıt İşlerine bildirilir.

8. Prensip olarak alınan derslerin departmental elective olarak sayılabilmesi için ders içeriğinin yoğunluklu olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularında olması gerekir. Eğer öyle değilse, complementary elective ya da unrestricted elective olarak sayılır.

9. Bölümün mecburi dersleri transfer edilemez. Mecburi derslere benzeyen dersler, departmental elective olarak kabul edilebilir.

10. Bir exchange döneminde, istisnalar dışında saydırılan ders sayısı 3-4 arasındadır.

11. Avrupa dışında exchange’e gitmiş öğrencilerin ECTS kredisi saydırma zorunluluğu yoktur.