Student Council

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite Yönetimi’ne hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi; Üniversite’nin karar alma ve yürütme organlarının öğrencilerle olan ilişkilerinde daha duyarlı olmalarına katkıda bulunulması; Üniversite genelindeki sorunların çözümlerine öneriler getirerek öğrencilerin karar alma sürecine etkin olarak katılmaları amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Rektörlük’e bağlı olarak görev yapar.

Öğrenci temsilciliği kurullarına seçilen öğrenciler 1 yıl boyunca görevlerini devam ettirirler. Seçimler her senenin Aralık ayında gerçekleştirilir.

http://otk.boun.edu.tr/

Politika ÖTK Başkanı

Çılga Gündüz

cilgagunduz@gmail.com

 

Politika ÖTK Başkan Yardımcısı

Ata Ergün

ata.ergun@boun.edu.tr