Lisans Dersleri

POLS 313 Edebiyatta Amerikan Toplumu ve Siyasal Yasami Kredi 3

Romanlarda yansıtılan toplumsal değişim vurgusunda, Amerikan toplumunun ve onun sosyo-politik gelişmelerinin 19. Yüzyıl ortasından bugüne Amerikalı yazarların metinleri üzerinden analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 342 Amerikan Yönetimi Kredi 3

Günümüz ABD yönetiminin federal sistem, başkanlık sisteminin yetkileri, ABD Kongresi ve Yüksek Mahkemesi’nin işleyişine atıfla incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 409 Çagdas Amerikada Siyaset Kredi 3

İkinci Dünya Savaşından günümüze ABDde yaşanan toplumsal, iktisadi ve siyasal değişimler. Teknolojik gelişmenin ve küresel ekonomik sistemin Amerikan siyasetine etkisi. Azınlıklar, kadınlar ve dünya siyasettine Amerikan müdahalesi üzerine günümüz konuları ve tartışmaları. Önkoşul: POLS 101

POLS 490 Amerikan Kültürü ve Siyasal Hayati Seminerleri Kredi 3

Amerikan siyaseti, edebiyatı, toplum ve tarih konularında seçilen başlıkla üzerine disiplinler arası bir yaklaşımla detaylı bir inceleme. Önkoşul: POLS 101