Lisans Dersleri

POLS 343 Avrupa Bütünleşmesine Giriş Kredi 3

Avrupa entegrasyon projesinin Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinden bugünkü Avrupa Birliğine gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve entegrasyonun derinleşmesi. Önkoşul: POLS 101. 

POLS 344 Türkiye ve Avrupa Birliği Kredi 3

Ankara Anlaşması’ndan bugüne Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşme sürecinin tarihçesi ve diplomatik ilişkileri. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde ana konular. Önkoşul: POLS 101

POLS 364 Avrupa'nın Karşılaştırmalı Ekonomi Politiği Kredi 3

Avrupa Birliği ekonomilerinin Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’ya odaklı karşılaştırmalı analizi. Avrupa bütünleşmesinin bu ekonomilere olan etkisinin incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 414 Batı Avrupa Düşüncesinde Avrupa Birliği Kredi 3

Avrupa entegrasyonu fikrinin Batı siyaset tarihinde tesisi. Antik Yunandan bugüne yerel ve uluslararası toplum kavramları ve bunların tatbiği. Önkoşul: POLS 101

POLS 418 Avrupa Dış Politikası ve Güvenlik Politikaları Kredi 3

Ortak bir Avrupa dış siyaset ve güvenlik politikasına doğru yaşanan evrimin incelenmesi. Başlıca uluslararası ilişkiler ekseninde Avrupa Birliği politikaları. Önkoşul: POLS 101.

POLS 448 Avrupa Birliği Kurumları ve Politika Üretimi Kredi 3

AB özelinde farklı alanlarda, düzeylerde ve zeminlerde politika geliştirme süreçlerini etkileyen aktörlerin, faktörlerin ve kısıtların temel düzeyde kavranışı. Üye ülkelerin AB'nin politik hedefleri, stratejileri ve sonuçlarıyla uyum zorunluluğunu denetleyen AB kurumlarının kapasitesinin analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 456 Avrupa Bütünleşmesi Konuları Kredi

Avrupa vatandaşlığı ve kimliği, göç ve iltica, yerel yönetim ve bölgeselleşme, kurumsal reform gibi konu ve kavramlar üzerine Avrupa entegrasyonunun derinlemesine incelemesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 457 Avrupa Birliği'nde Kültür ve Kimlik Sorunları Kredi 3

Avrupa Birliği’nde kültür, kimlik ve vatandaşlık üzerine güncel gelişmeler. Avrupa Birliğine göç, insan hakları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve yeni sosyal hareketler gibi konuların irdelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 465 Avrupa Birliği Hukuku Kredi 3

Avrupa Adalet Divanı ve AB müktesebatı üzerinde durularak Avrupa Birliği hukuku ve yasal süreçlerinin incelenmesi.