Lisans Dersleri

POLS 204 Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik Yöntemleri Kredi 4

Karar kuramı, istatistiksel hipotez testleri, istatistiksel tahminler, parametrik ve parametrik olmayan istatistikler, ilinti ve bağlanım analizleri. Önkoşul: POLS 203

POLS 350 İleri Endüstrileşmiş Ülkelerin Ekonomi Politiği Kredi 3

İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerde devlet, şirket ve sendikaların endüstrileşme sürecinde karşılaştığı çeşitli sorun ve güçlüklerin analizi. Amerika, Japonya ve Avrupa'nın endüstri politikalarının incelenmesi. Önkoşul: POLS 101

POLS 351 Kamu Tercihine Giris Kredi 3

Kamu tercihi teorisi perspektifinden siyasi ve iktisadi faktörler arasındaki ilişkiye giriş. Kamu tercihi teorisi konseptlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu politikası konularına uygulanması. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 352 Sosyal Politika Kredi 3

Refah devletinin sosyal politikaları, sosyal problemleri, doğası ve işlevlerinie yönelik temel teorik yaklaşımlar. Seçme alanlarındaki hükümet politikalarının nedenleri ve etkileri. Önkoşul: POLS 101

POLS 353 Küreselleşme ve Kamusal Politika Kredi 3

Avrupa ve Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkelerinde küreselleşmenin tarihi, doğası ve kamu politikaları düzeyinde ortaya çıkan tepkiler. Piyasaların küreselleşmesi ile birlikte gelen ekonomik, sosyal ve endüstriyel politikaların karşılaştırmalı analizi. Önkoşul: POLS 101

POLS 370 Siyaset ve Karar Teorisi Kredi 3

Oyun teorisinin ve karar teorisinin siyaset bilimine uygulanabilecek temel kavramlarına giriş. Önkoşul: POLS 101, POLS 203

POLS 422 Kapitalizm ve Piyasaların Siyaseti Kredi 3

Kapitalizme ve piyasalara temel yaklaşımların ekonomi etnografyası yönünden ele alınarak tartışılması. Ekonomi politik, değiştokuş, üretim, kayıtdışılık, modern bilimlerin edimselliği, piyasa yapısı, meta dolaşımı ve finans. Önkoşul: POLS 101

POLS 423 Karşılaştırmalı Ekonomi Politik Kredi 3

Ekonomi politiğin temel bir dalı olarak kurumsalcılık. Yerel yapıların ve ülkeler arası farklılıkların kamu tercihlerine ve ekonomik performansa etkileri. Önkoşul: POLS 101, EC 101, EC 102

POLS 470 Siyaset Biliminde Formal Modelleme Kredi 3

Oyun kuramı ve karar alma kuramının oy verme modellerinde ve parti rekabeti kuramlarında son uygulamalarının değerlendirilmesi ve akılcı tercih kuramının uluslararası ilişkilerde ve karşılaştırmalı siyasetteki yeri. Önkoşul: POLS 101, POLS 370