Lisans Dersleri

POLS 479 Amerikan Dış Politikası Kredi 3

Güncel Amerikan dış politikası konuları ve problemleri, Amerikan dış politikasına etkileri bağlamında farklı teoriler ve doktrinler, Amerikan dış politikasını etkileyen faktörlerin incelenmesi.

POLS 480 Saha Araştırmaları Semineri I Kredi 3

Öğrenciler tarafından yürütülecek ve araştırma problemi seçimiyle başlayıp bir sonuç raporu içerecek saha araştırması projesi. 

Önkoşul: POLS 101, POLS 203, POLS 206

POLS 481 Saha Araştırmaları Semineri II Kredi 3

Öğrenciler tarafından yürütülecek ve araştırma problemi seçimiyle başlayıp bir sonuç raporu içerecek saha araştırması projesi.

Önkoşul: POLS 101, POLS 203, POLS 206

POLS 486 Araştırma Semineri I Kredi 3

Araştırma projesi veya ilgilenilen alanda uzmanlaşmak amacına yönelik yoğunlaştırılmış okuma Önkoşul: POLS 101

POLS 487 Araştırma Semineri II Kredi 3

Araştırma projesi veya ilgilenilen alanda uzmanlaşmak amacına yönelik yoğunlaştırılmış okuma Önkoşul: POLS 101

POLS 497 Özel Seminer Kredi 3

Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler bu derse alınacaktır. Her öğrencinin bir öğretim üyesi irşatında bir mezuniyet tezi tamamlaması gerekmektedir.