Lisans Dersleri

POLS 309 Çağdaş Türkiye'nin Ekonomi Politiği Kredi 3

Devletin kalkınmada değişen rolü merkezinde günümüz Türkiyesinin ekonomi politiğinin derinlemesine analizi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 318 Türkiye'de Devlet ve Bürokrasi Kredi 3

Türkiyede devletçi geleneğin incelemesi. İdarenin yapısı, işe alım ve bürokrasinin kurumsal çıkarları. Bürokratik siyaset, bürokrasinin parlamento ve hükümetle ilişkisi. Önkoşul: POLS 101

POLS 334 Türk Anayasa Hukuku Kredi 3

Türkiyede parlamenter rejimin doğuşu. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetinde anayasal gelişmeler. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 335 Türk Kamu Hukuku Kredi 3

İdare hukukunun genel ilkeleri. Türk idare hukukunun tarihi gelişimine bakış. Türk kamu yönetiminin anayasal ve kurumsal dinamikleri. Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ve idari kararların hukuki denetimi. Önkoşul: POLS 101, AD 131

POLS 338 Türk Dış Politikası Kredi 3

Tarihsel bakış açısıyla Türk dış politikası. İç ve dış politikanın etkileşimi. Temel aktörlerin Türk dış politikasının belirlenmesi ve uygulanmasındaki rolleri. Önkoşul: : POLS 101, POLS 217

POLS 348 Türkiye Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar Kredi 3

Laiklik, sivil-asker ilişkisi ve demokrasinin problemleri çerçevesinde Türkiye siyasal hayatındaki güncel konular üzerine genel bir tartışma. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 435 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Kredi 3

Türkiye’nin dış ilişkilerinde ana konular, bölgesel problemler ve dahil olması. Türkiye’nin dış politika amaçlarının gelişimi. Önkoşul: POLS 101

POLS 451 Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Kurumları Kredi 3

Osmanlı toplum ve kurumlarının ana özellikleri. Osmanlı öncesi bağlar, kuruluş dönemi, çöküş süreci, reform süreci ve imparatorluğun dağılışı. Önkoşul: POLS 101

POLS 460 Medeni Hukuka Giriş Kredi 3

Medeni hukukun doğası ve işleyişi. Türkiye örneklerine referansla ilkelerin, kavramların ve yaklaşımların gelişimi ve doğası. Önkoşul: POLS 101, POLS 102

POLS 484 Türk Siyasetinde İnceleme Konuları Kredi 3

Türk siyasal süreçleri ve yönetiminde seçilmiş konuların irdelenmesi. Önkoşul: POLS 101, POLS 102