Akademik Danışmanlık Görevleri Dağılımı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Bölüm Başkanı Vekili (09.01.2022 itibariyle)

Prof. Dr. Murat Önder

Bölüm Başkan Yardımcıları

 

Erasmus ve Diğer Değişim Anlaşmaları Koordinatörü

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Kurum Dışı Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

Mert Arslanalp

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

Kurum İçi Transfer Başvuru ve Kabul Danışmanı

Mert Arslanalp

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

Bölüm Web Sitesi Tasarım ve Güncelleme

Zeynep Kadirbeyoğlu

zeynep.kadirbeyoglu@boun.edu.tr

Master ve Doktora Başvuru Kordinatörü

Murat Akan

akan.murat@gmail.com 

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla GELEN Öğrencilerin Kabulu

Başak Taraktaş

basak.taraktas@boun.edu.tr

Erasmus ve Diğer Değişim Programlarıyla Yurtdışına GİDEN Öğrenci Danışmanı

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Hazırlık Sınıfı Öğrenci Danışmanı

Alper Yağcı

alper.yagci@boun.edu.tr

Çift Anadal Programı ve YANDAL Kabul Koordinatörü ve Danışman

Gaye İlhan Demiryol

gaye.ilhan@boun.edu.tr

İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Volkan Çıdam

volkan.cidam@boun.edu.tr 

Mine Eder

eder@boun.edu.tr

MIR (Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı) Akademik Koordinatörü ve Danışmanı
Murat Akan

akan.murat@gmail.com 

 

Kayıt Danışmanlıkları:

Dönem

Kayıt Danışmanı

Kayıt Danışmanı Asistanı

Asistan e-posta

1.-2. dönemler

Grace Park

Ceren Filiz Eser ceren.eser@boun.edu.tr

3.-4. DÖNEMLER

Fleur van Leeuwen

Enes Yapar

enes.yapar@boun.edu.tr

5.-6. DÖNEMLER (A-Z)        

Murat Akan

Aybala Bulut

aybalabulut0@gmail.com

7.-8. DÖNEMLER (A-Z)

Gül Çatır

 

gulcatir@yahoo.com

Çift Anadal / Yandal

Gaye İlhan Demiryol

Cemal Yılmaz

cemalettin.yilmaz@boun.edu.tr

Master

Mert Arslanalp

 

mert.arslanalp@boun.edu.tr 

Ph.D.

Mine Eder

 

eder@boun.edu.tr

Değişim- Gelen Öğrenci

Başak Taraktaş

 

basak.taraktas@boun.edu.tr

Değişim- Giden Öğrenci

Volkan Çıdam

 

volkan.cidam@boun.edu.tr 
 
 
 

Araştırma ve öğretim asistanları:

Öğretim Üyesi Akademik Asistan Asistan E-Posta
Murat Akan Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
Zühre Aksoy Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Yeşim Arat    
Mert Arslanalp Cemal Yılmaz yilmazcemal95@gmail.com
Aslı Çalkıvık Tayfun Mertan mertantayfun@gmail.com 
Volkan Çıdam Yusuf Aktaş mysfakt@hotmail.com
Mehmet Ali Çiçekdağ Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Gaye İlhan Demiryol Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Mine Eder Cemal Yılmaz yilmazcemal95@gmail.com 
Zeynep Kadirbeyoğlu Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Gün Kut Umut Mişe mise.umut@gmail.com
Başak Taraştaş Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
Fleur Van Leuuven Aybala Bulut aybalabulut0@gmail.com
Alper Yağcı Yusuf Aktaş mysfakt@hotmail.com
Hakan Yılmaz Enes Yapar enes.yapar@boun.edu.tr
Y. K. Grace Park Ceren Filiz Eser ceren.eser@boun.edu.tr
   

 

Bölüm web sitesiyle ilgili konular için lütfen mise.umut@gmail.com adresiyle iletişime geçiniz.