Çift Anadal Programı

Lisans Eğitim ÇAP İç Yönetmeliği 

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/Cift_Anadal_Programlari_Yonergesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ÇAP Başvuru ve Kabul Koşulları

ÇAP Programlarına başvurular için:

  • Sekreterlikten 2 başvuru dilekçe taslağı alınır.
    •  Dilekçenin ilgili kısımları doldurulur.
    •  Danışman hoca veya o hafta içerisinde imza yetkisi olan bölümdeki hocalara imzalatılır.
    •  Dilekçelerin bir örneği Siyaset Bilimi Bölümü'ne, diğer dilekçe ise öğrencinin başvuracağı bölüme teslim edilir.
  • Ayrıca transkript ve bir niyet mektubu (statement of purpose) teslim edilmesi gerekmektedir. Transkript belgesi yaz okulunun bitiminden sonra teslim edilebilir.
  • Başvuru için son tarih 19 Ağustos 2019'dir.

 

BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN, AKADEMİK KAYITLARINIZ EKLİ OLARAK BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE  ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Başvuru Koşulları ve Duyuru İçin Tıklayınız.