Çift Anadal Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Çift Anadal Programları

 

Siyaset Bilimi ve UIuslararası İlişkiler Bölümü’nün İşletme, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih ve Felsefe bölümleri ile çift anadal programı bulunmaktadır. Bu programların müfredatlarına sayfanın sağındaki sekmelerden ulaşabilirsiniz.

 

Çift anadal programlarıyla ilgili genel bilgiler  Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi'nde belirtilmiştir.

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Öğrenciler/Öğrenci_İşleri/Yönetmelik_ve_İç_Tüzükler/Çift_Anadal_Programları_Yönergesi

 

Çap danışmanı: Gaye ilhan Demiryol gaye.ilhan@boun.edu.tr

Asistan: Osman Zinnur Aksu zinnur.aksu@boun.edu.tr

 

 

ÇAP Başvuruları:

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri için:

 

Lisans Eğitim ÇAP iç yönetmeliği 3. Madde’ye göre:

“Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci dönemi basında, genel not ortalamaları en az 3.00 olmak ve tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla (ÇAP) Çift Anadal Programına başvurabilirler. Değişim programına giden öğrenciler hariç izinli geçirilen dönemler bu sınırların dışında tutulur. Başvuru koşullarına, bölümler tarafından 3.00’in üzerinde bir GNO ve kontenjan da dahil olmak üzere ek şartlar getirebilir. ÇAP’a katılmak için başvurular ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır.”

 

Yukarıda belirtildiği gibi bölümlerin başvuru koşulları ve zamanlamaları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden lütfen başvurmak istediğiniz bölümün koşulları ile ilgili bilgi edininiz.

 

Yukarıdaki bölümlerden herhangi birine ÇAP başvurusu yaparken kendi bölümünüz olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne de dilekçe ve transkriptiniz ile başvurmalısınız.

 

Dilekçe linki:

 

Çap başvuruları için son tarih Boğaziçi Üniversitesi akademik takviminde ilan edilir.

 

2020-2021 Akademik yılı Güz dönemi için:

 

Tüm başvurular email ile yapılacaktır. Dilekçe ve transkriptinizi birlikte Çap danışmanı ve asistanına göndermelisiniz. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2020’dir.

Yukarıda belirtildiği gibi bölümlerin başvuru koşulları ve zamanlamaları değişiklik gösterebilir. Mesela, 2020 Sonbahar Dönemi’nde Fen-Edebiyat fakültesi öğrencilerden email yoluyla kendi bölüm başkan ve ÇAP danışmanlarından onay istemektedir. Bu yüzden danışman ve bölüm başkanlarınıza email onaylarını en geç 20 Eylül itibariyle atmış olduğunuzdan emin olunuz. Bu şekilde başvurularınızın gecikmesini önleyebilirsiniz.

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Çift Anadal Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin:

 

Başvuru koşulları:

1.         Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci dönemi başında olmalıdır.

2.         Öğrencinin genel not ortalaması en az 3.20 olmalıdır.

3.         Öğrenci en az iki POLS dersi almış olmalı ve bu derslerin not ortalaması BB veya üzeri olmalıdır.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü sadece Güz döneminde başvuru kabul etmektedir.

 

2020-2021 Akademik yılı Güz dönemi için:

 

Tüm başvurular email ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 22 Eylül 2020’dir.

1.         Dilekçeyi doldurunuz: Link

2.         Dilekçenizi ve transkriptinizi email ile  bölümünüzün ÇAP danışmanına gönderiniz. Mesajınızda başvurduğunuz ÇAP programını açık olarak belirtiniz ve Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün 2020 Güz döneminde başvuruların email üzerinden değerlendirilmesini talep ettiğini belirtiniz.  Mesajınıza olumlu/olumsuz cevap vermelerini talep ediniz.

3.         Aşağıdaki dökümanları tek bir emailde toplayarak ÇAP danışmanına gönderiniz. Asistanı da cc’ye ekleyiniz:

a.         Dilekçe

b.         Transkript (yaz okulunda ders alınmış ise yaz okulu derslerinin notları da görünmelidir)

c.         Niyet mektubu (statement of purpose): Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ÇAP yapmayı neden istediğinizi anlatan bir mektup. Mektup 100-200 kelime, İngilizce ve word formatinda iletilmelidir.

d.         Kendi bölümünüzden ÇAP danışmanınızın olumlu görüşü