Yandal Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yandal Programı

 

NOT: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü sadece Güz döneminde başvuru kabul etmektedir.

 

İşletme, Ekonomi, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih ve Felsefe bölümü öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile yandal programına başvurabilirler. Bu programlarla ilgili genel bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Yandal Yönergesi'nde bulunabilir:

http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve...

Yandal danışmanı: Gaye ilhan Demiryol, (gaye.ilhan@boun.edu.tr)

Asistan: Osman Zinnur Aksu (zinnur.aksu@boun.edu.tr)

Başvuru Maili: bounpolscapyandal@gmail.com 

Not: Başvuru mailine yalnızca başvuru için gerekli belgeleri gönderiniz. Başvuru mailleri hariç sorularınızı asistana veya danışmana sorabilirsiniz. Başvuru mailine, başvuru belgeleri hariç gelen bütün mailler okunmadan silinecektir.

 

Program:

 

Başvuru önkoşul dersi:  POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş (3 kredi/6 AKTS)

Toplam ders sayısı (kredi):  3 zorunlu (9 kredi/20 AKTS) + 3 seçmeli (9 kredi/15-18 AKTS).

Zorunlu dersler:  3 zorunlu ders (9 kredi/20 AKTS)

 

POLS 217 Uluslararası Siyasi Tarih (3 kredi/6 AKTS)

POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş (3 kredi/6 AKTS)

POLS 340 Dış Politika (eski adı Pols 441) (3 kredi/8 AKTS)

 

Seçmeli dersler: 3 seçmeli ders (9 kredi/15-18 AKTS)

Yandal danışmanının onayına tabi olarak bölümün lisans kataloğunda yer alan ve açılan POLS kodlu seçmeli derslerden ikisi 300 biri 400 kodlu ve an az biri Uluslararası İlişkiler alanı dışından seçilir.

 

 

Yan-Dal Başvuru Koşulları:

 

Yan dal başvurusu yapan öğrencinin;

1.         Ana dal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında olması,

2.         başvuru yaptığı yarıyıla kadar aldığı tüm kredili  ve  kredisiz dersleri en az DD veya P notu ile tamamlamış olması

3.         Genel not ortalamasının (GNO) 2.75 veya üzerinde olması

4.         POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş dersinden BB veya üzeri bir notla geçmiş olması gerekir.

 

Yandal başvuruları için son tarih Boğaziçi Üniversitesi akademik takviminde ilan edilir.

 

2021-2022 Akademik yılı Güz dönemi başvuruları:

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Yan Dal Yapmak İsteyen Öğrenciler:

 

Tüm başvurular email ile yapılacaktır. Başvurular 1 Eylül 2021’de başlar. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2021’dir.

 

1.         Dilekçeyi doldurunuz: Link

2.         Dilekçenizi ve transkriptinizi email ile  bölümünüzün yandal danışmanına gönderiniz. Mesajınızda başvurduğunuz yandal programını açık olarak belirtiniz ve Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün 2020 Güz döneminde başvuruların email üzerinden değerlendirilmesini talep ettiğini belirtiniz.  Mesajınıza olumlu/olumsuz cevap vermelerini talep ediniz.

3.         Aşağıdaki dökümanları tek bir emailde toplayarak başvuru mailine (bounpolscapyandal@gmail.com) gönderiniz. Mailinize asistan ve bölüm çap danışmanını cc’leyiniz.

a.         Dilekçe

b.         Transkript (yaz okulunda ders alınmış ise yaz okulu derslerinin notları da görünmelidir)

c.         Kendi bölümünüzden yandal danışmanınızın olumlu görüşü

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencileri:

Tüm başvurular email ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 10 Eylül 2021’dir.

Bölümlerin başvuru koşulları ve zamanlamaları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden lütfen başvurmak istediğiniz bölümün koşulları ile ilgili bilgi edininiz. Yukarıdaki bölümlerden herhangi birine yandal başvurusu yaparken kendi bölümünüz olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne de dilekçe ve transkriptiniz ile başvurmalısınız. Dilekçe ve transkriptinizi birlikte başvuru mailine(bounpolscapyandal@gmail.com) göndermelisiniz. Bu maile asistanı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ÇAP-Yandal danışmanını da cc’leyiniz.

Dilekçe link: