Yandal Programı

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Yandal Başvuru Koşulları ve Bilgileri

Güz döneminde aşağıda belirtilen bölümlerden öğrenciler kabul edilecektir:

İktisat,

İşletme,

Felsefe,

Psikoloji,

Sosyoloji,

Tarih. 

Yan-Dal Başvuru Koşulları:

  • Siyaset Bilimi Bölümü'ne başvuracak öğrencilerin sekreterlikten alınan formu doldurup imzalatıp bölümümüze bırakmaları gerekir.
  • Öğrencilerin diğer bölümlere yaptıkları başvurularda bölümümüze herhangi bir başvuru belgesi teslim etmeleri gerekmemektedir.
  • Genel not ortalaması (GNO) 2.75 veya üzerinde olmak,
  • POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş dersinden BB veya üzeri bir notla geçmiş olmak. 

Boğaziçi Üniversitesi Yandal Yönergesi'ne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://boun.edu.tr/tr-TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve...

Başvurular 19 Ağustos 2019 tarihine kadar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne yapılacaktır. Başvuru için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'ndan alınacak dilekçe formunu doldurmak ve not belgesi (transkript) eklemek zorunludur. Bu belgelerin Bölüm Sekreterliğine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenciler transkript belgelerini yaz okulu bitiminden sonra teslim edebilirler.

 

Başvuru önkoşul dersi:  POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş (3 kredi/6 AKTS)

Toplam ders sayısı (kredi):  3 zorunlu (9 kredi/20 AKTS) + 3 seçmeli (9 kredi/15-18 AKTS).

Zorunlu dersler:  3 zorunlu ders (9 kredi/20 AKTS)          

POLS 217 Uluslararası Siyasi Tarih (3 kredi/6 AKTS)

POLS 242 Uluslararası İlişkilere Giriş (3 kredi/6 AKTS)

POLS 441 Dış Politika (3 kredi/8 AKTS)

Seçmeli dersler: 3 seçmeli ders (9 kredi/15-18 AKTS)      

Yandal danışmanının onayına tabi olarak Bölümün lisans kataloğunda yer alan ve açılan POLS kodlu seçmeli derslerden ikisi 300 biri 400 kodlu ve an az biri Uluslararası İlişkiler alanı dışından seçilir.