Transfer

Transferlerle ilgili bilgi almak için ayrıca adaylar.boun.edu.tr adresini takip ediniz.

Başvuru Tarihi

9 - 13 Temmuz 2018

 

2017/2018 YURT İÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
 
Kontenjan
2. sınıf: 3
3. sınıf için kontenjan açılmamıştır
 
Başvuru Koşulları:
Min. GNO: 3.70/4.00
 
İngilizce dil yeterliliği:
BUEPT veya 
TOEFL 550, TWE 4.5 veya 
TOEFL (CBT) 213, TWE 4.5 veya
TOEFL (IBT) 79, TWE 22 veya
IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5
 
Ön Değerlendirme Koşulları:
Asgari Transfer Kredisi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili derslerinin dışında okunan her yarıyıl için en az 12 kredi
 
Asgari Transfer Not Ortalaması: 2.50/4.00
 
Diğer: 
Öğrencinin okuduğu dönem başına en az bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İişkiler Bölümü dersi almış olması gerekir.*
Alınan derslerin en az ikisinin zorunlu ders olması şarttır.*
 
Ek belgeler:
LYS veya SAT sınav sonuç belgesi, Lise diploması, Resmi Not Belgesi, Disiplin Sicil Belgesi
 
Bilim Sınavı: 27 Temmuz 2018, Saat: 10:00, Mühendislik Binası 2171 numaralı derslik
 
İletişim Bilgileri: 
Dr. Öğr. Üyesi Mert Arslanalp
 
1) Adayların başvurduğu tarihin hemen öncesinde bir yükseköğretim kurumunda birbirini takip eden iki yarıyıl kayıtlı olması gerekir.
2) Başvurularla ilgili değerlendirme "Boğaziçi Üniversitesi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddesi uyarınca yapılacaktır.
3) Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.
4) Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerden alınabilir.
 
~~~~~~~~
 
2017/2018 YURT DIŞI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
 
Bölümümüz için kontenjan açılmamıştır.
 
~~~~~~~~
 
2017/2018 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI
 
Bölümümüz için kontenjan açılmamıştır.