POLS 375

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Political Theory
3

Toplumsal cinsiyetin siyasal söylemdeki yeri. Toplumsal cinsiyetin, siyasetin metodolojik ve öze ilişkin konularına etkisi. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Instructor: 
Syllabus: