POLS 418

Avrupa Dış Politikası ve Güvenlik Politikaları
European Studies
3

Ortak bir Avrupa dış siyaset ve güvenlik politikasına doğru yaşanan evrimin incelenmesi. Başlıca uluslararası ilişkiler ekseninde Avrupa Birliği politikaları. Önkoşul: POLS 101.

Section 1