POLS 431

Postmodernitenin Siyaseti ve Eleştirileri
Political Theory
3

1968 yılından günümüze postmodern siyaset. Bu siyasetin söylemi ve tarzı ve bunların siyasal değerlere, algılamalara ve siyasi hareketlere etkisi. Postmodernite eleştirileri üzerine çok yönlü bir değerlendirilme. Önkoşul: POLS 101

Section 1
Syllabus: