POLS 465

Avrupa Birliği Hukuku
European Studies
3

Avrupa Adalet Divanı ve AB müktesebatı üzerinde durularak Avrupa Birliği hukuku ve yasal süreçlerinin incelenmesi.

Section 1