POLS 497

Özel Seminer
Special Seminars
3

Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler bu derse alınacaktır. Her öğrencinin bir öğretim üyesi irşatında bir mezuniyet tezi tamamlaması gerekmektedir. 

Section 1